SELAMAT DATANG

SELAMAT DATANG KE PORTAL RASMI SK DUSUN

Logo Sekolah


     

     Bentuk Bujur
Melambangkan sebiji telur yang bakal melahirkan insan kamil yang akan mewarnai kehidupan genarasi yang mampu menghadapi cabaran dan berketerampilan.
Lebah
Bermaksud kerajinan dan mempunyai daya ketahanan diri yang utuh. Selain daripada itu dapat mempamerkan sikap kerjasama dan saling bantu membantu.
Pena
Mampu menjadi seorang yang terpelajar dan dapat menguasai kemahiran yang diperolehi sewaktu proses menitis ilmu
Buku
Merupakan sumber ilmu sepanjang hayat
Padi
Membina sifat insan yang sentiasa merendah diri dan zuhud kepada penciptaNya seumpama resmi padi, semakin tunduk, semakin berisi